For første gang i Norge: Tungbiler får eget kjørefelt