Har utviklet omfattende analyseverktøy av byggenæringens virksomheter