Vil ha smalare firefelts – og like høg fart

Samferdselsministeren vil ha fleire firefelts vegar med fartsgrense 110 km/t rundt om i landet. Men vegane kan bli smalare enn dagens, for dei skal byggjast billegare.