Små marginer

Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport kommenterer de synkende fortjenestemarginene i anleggsbransjen.