Vegvesenet vil gi gass på fire felt på E39 mot Ålgård