Mer rettferdig konkurranse underveis i vegtransporten

«Helt siden de østeuropeiske landene ble tatt opp som medlemmer i EU for 10–15 år tilbake, har det blitt økende uro i det europeiske vegtransportmarkedet», skriver Olav Grimsbo.
Scroll to Top