Planlegging av nye E18 Dørdal-Grimstad et viktig skritt videre