Vegvesenet vil ha anbud på etterlengtet totalentreprise i Telemark