Rapport: Gode vekstutsikter i anleggsbransjen

Fremtidstroen er sterk og optimismen råder i anleggsbransjen. – Men optimismen er ikke likt fordelt over hele landet, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).