Vegvesenet i gang med pilotprosjekt for utbedring av vei – entreprenørene inn i tidlig fase

Statens vegvesen starter pilotprosjekt der målet er å utvikle et nytt konsept for utbedring av eksisterende vei.