2624 skred på veger i Norge i løpet av ett år

Det siste året (oktober 2017-oktober 2018) er det registrert 2624 skred på veg i Norge. 271 av skredene førte til fullstendig vegstenging av all trafikk, viser tall fra Nasjonal rassikringsgruppe.
Rull til toppen