3,3 milliardar og ni år seinare nærmar heile E16 Filefjell seg ferdigstilt

Anleggsarbeidet på E16 Filefjell har pågått sidan 2010. No er den siste delstrekninga i sluttfasen, og til hausten blir det markering av at heile anlegget er ferdig.