KNA frykter økte avgifter dersom bompengeordningen erstattes

- Det kan bli dyrere å kjøre bil dersom satellittbasert veiprising erstatter dagens bomstasjoner, frykter Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub.