Krever automatisk fartsmåling i undersjøiske tunneler – frykter alvorlige ulykker