Nå skal det bli lettere å kreve inn bompenger fra utlandet

EU har vedtatt et nytt regelverk som skal gjøre det enklere å kreve inn ubetalte bompenger fra bilister i andre land.