Fem firmaer vil være med på å bygge flere kilometer tunnel i Sogn og Fjordane