Regjeringen legger frem lovendringene som tilrettelegger for overføring av fylkesveiadministrasjonen til fylkene

Ansattes rettigheter og spørsmål rundt organiseringen av Statens vegvesen klargjøres i nye lovendringer fra regjeringen.