Systemet som brukes til å dimensjonere veier i Norge, er fra 1960-tallet. Nå skal det fornyes

Scroll to Top