Enstemmige vedtak fra Rennebu og Midtre Gauldal: Bygger smal 4-felts E6

6.september behandlet kommunestyrene i Rennebu og Midtre Gauldal utbyggingen av E6, og i begge kommunene ble planene enstemmig vedtatt.
Scroll to Top