Nesten halvparten av vogntogene ble nektet å kjøre videre