Veiteknologi: Mer skjerm, mindre skilt

Med ny teknologi kommer bedre sikkerhet, og mer komfort på veinettet. Hos norske Aventi ser de til og med lavere kostnader ved bygging av fremtidens veier.