Nå må Norge gi topp-prioritering til en fullverdig E134 i kommende NTP.

Stor veikonferanse i Kongsberg – og kaos på E134 Det var mange gode innlegg på den viktige veikonferansen som ble hold i Kongsberg i regi av Kongsbergregionen, Haukelivegen og Vegforum Øst-Vest. Statssekretær Tommy Skjervold og prosjektleder Jan Fredrik Lund informerte om NTP-prosessen som nå pågår. Hovedfokuset er på veiprosjekter som har positiv netto samfunnsnytte.
Scroll to Top