Vegvesenet starter markedsdialog om OPS-prosjekt til 8,9 milliarder

Vegvesenet starter markedsdialog om omstridt megakontrakt. Vil ha én-til-én-møter om OPS-prosjektet Håloglandsvegen.
Scroll to Top