I år innførte bymiljøetaten avgift på ladepunktene for elbiler i Oslo. Resultat: Mindre ladekø

Scroll to Top