Skanska har forsert byggingen av E6 Helgeland Sør: Tre mil ny E6 åpner mer enn ett år før tiden

Frist for ferdigstillelse var høsten 2021. Nå er det klart at de fire nordligste parsellene av Helgeland sør åpner allerede til sommeren.
Scroll to Top