Utvalg ser på bompengenes fremtid i Norge

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere inntektsgrunnlaget i bompenger i fremtiden.
Scroll to Top