E18 Vestkorridoren blir dyrere: KS2-rapporten for E18 Oslo-Akershus: Kostnadsrammen bør økes med 1,2 milliarder

Dermed må grunntaksten for bompasseringene økes med nesten 20 prosent, fra 26 til 31 kroner, i de 15 årene nedbetalingen av prosjektet skal pågå.
Scroll to Top