E39: Enighet om reguleringsforslag

Etter dialog med utbyggere av Sandnesheia fremmer Nye Veier et omforent reguleringsforslag for tilførselsvei fra Greipsland til Ime. Det er lagt inn en kombinert fjell- og miljøtunnel som ivaretar utbygging av Sandnesheia. Ved Ime er ny rundkjøring optimalisert for å gi mest mulig tilgjengelig areal for utvidelse av skolen.
Scroll to Top