Konflikten mellom Veidekke og Vegvesenet: Hæhre satte spørsmålstegn ved byggetiden i E39-prosjektet i 2015

Scroll to Top