Her er det planlagt ny, firefelts motorveg gjennom naturreservat

Scroll to Top