Hentar erfaringar frå offshoreindustrien

Vegvesenet har besøkt produksjonsskipet Jotun FPSO i jakta på dei beste løysingane for bru over Bjørnafjorden.
Scroll to Top