Rapport om Fornebubanen kaster nytt lys over kostnadssprekken

En konsulentrapport om Fornebubanen peker på usikkerhet knyttet til organisering og ledelse, og anbefaler å sette av en stor buffer til uforutsette kostnader.
Scroll to Top