Resolusjon; En bilpolitikk for vanlige folk

Bilen er avgjørende viktig for mange privatpersoner og bedrifter i hverdagen. KNA ser med sterk bekymring på at bilistenes interesser ikke blir ivaretatt på en god nok måte. Landsmøtet i KNA fremmer med dette fire krav til politiske myndigheter om nødvendige endringer som gjør hverdagen enklere for landets bilister og trafikanter.
Scroll to Top