Sjåførar krev ny veg i Romsdalen: – Å køyre denne vegen er ingen søndagsskule

Ein kraftig prisauke kan føre til at mange vegprosjekt blir utsett. Men sjåførane som køyrer E136 gjennom Romsdalen meiner ein ny og betre veg må kome raskt.
Scroll to Top