Statlege midlar til reduserte bompengar kan nyttast til betre kollektivtransport

– For å få passasjerane tilbake etter pandemien, må vi gjere det meir attraktivt å velje kollektivtransport framfor bil, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Scroll to Top