Anbefaler nullutslippssone for fossilbiler innenfor Ring 2. Kan starte innføring i 2025. (1)

Bymiljøetaten anbefaler at nullutslippssonene innføres innenfor Ring 2. De mener det tidligst kan innføres i 2025 for varebiler og tungtransport før personbilene følger etter.
Scroll to Top