På hvilket grunnlag kan man kreve samme bompengesats for Fanafjellet som nye E39?

Scroll to Top