Starter skogrydding på siste del av ny E6 Helgeland

Denne uka (uke 8) begynner entreprenøren Johs J. Syltern å fjerne skog for å bygge ny E6 på strekningen Trøndelag grense–Lille Majavatn.
Scroll to Top