Aldri har NTP-nåløyet for nye vegprosjekt vært trangere

KRONIKK: Budsjettet er det stram¬meste for veg¬investeringer på mange år.
Scroll to Top