Almenningsdelet-Lygnebakken: Ny riksvei 4-kontrakt til 100 mill er lyst ut

Denne strekningen skal stå ferdig i oktober 2025.
Scroll to Top