Nord-Norge kan oppnå mer via i Brussel, enn via Oslo

Det statlige norske transportbyråkratiets nye strategi for avfolking av Nord-Norge, viser hvordan landsdelen blir oversett av nasjonale myndigheter.
Scroll to Top