Svikter sitt samfunnsoppdrag?

Fylkesråden reagerer på forslaget fra fagetatene.
Scroll to Top