Bærum under et rått E18-press

Statens vegvesen utfordrer Bærum kraftig, når de vil ta Strand-lokket ut av E18-prosjektet. Det er liten tvil om at både kommunen og politikerne er under et rått press for å godta at dette miljølokket forkastes, for å spare 300-400 millioner kroner.
Scroll to Top