Nå lyses bygging av ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund ut

Den nye vegen vil i hovedsak gå i en tunnel på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det blir nytt toplanskryss i vest, og gang- og sykkelveg på hele strekningen.
Scroll to Top