Nye Veier etter forhandlinger med departementet: Bedrer resultatet med 2 milliarder

Etter reforhandlinger av utbyggingsavtalene med Samferdselsdepartementet, får Nye Veier kompensert over to milliarder ekstra i år for kostnadsøkninger i prosjektene de har fått tildelt. Men dette har kun regnskapsteknisk verdi, og tilfører selskapet ikke mer penger.
Scroll to Top