Drømmen om rv4 Mjøsbrua-Oslo

Det hender at hyggelige drømmer går i oppfyllelse – men som oftest blir vi skuffet. Er en helhetlig utbygging av motorvei mellom Mjøsbrua og Oslo nødvendig? Ja, er det svært mange som hevder. Hele strekningen er farlig med stadige alvorlige ulykker. Strekningen Mjøsbrua-Gjøvik er livsfarlig med en trafikk på hverdager på 15.000 biler. Næringslivet i Gjøvik, Vestoppland og Hadeland trenger bedre vei, industriklyngen på Raufoss peker seg ut som svært avhengig av bedre vei sørover
Scroll to Top