Enighet i revidert nasjonalbudsjett – glede i nord

Hundrevis av yrkessjåfører risikerer liv og helse i forsøk på å utføre sitt samfunnsoppdrag gjennom E6 Megården - Mørsvikbotn. Nylig gjennomførte NLF en politisk konvoi, for å legge press på at prosjektet må få oppstart i 2024. Nå kan det se ut til at det har gitt resultater.
Scroll to Top