NAF etter rapport om dødsulykker: − Her har det sviktet

– Dødsulykker kunne vært unngått eller blitt mindre alvorlige dersom veivedlikeholdet hadde vært bedre, sier NAFs Ingunn Handagard.
Scroll to Top