Regjeringen endrer vernegrensen i Lågendeltaet for å bygge E6

Regjeringen reduserer vernegrensen i Lågendeltaet naturreservat med 27 dekar for å bygge ny E6 ved Lillehammer.
Scroll to Top