Rigger seg klar for sommerstøp på E16 Bjørum-Skaret

Støpevogna til Skanska gjøres nå klar for støp av bru nummer to over Isielva på det store veiprosjektet gjennom Sollihøgda.
Scroll to Top